HitGeo.CoM
+18 clamde akrdzalulia!
Anas seqsi mdinareshi
Gamarjobat me var ana 17 wlis
bebostan sopelshi biji gavicani isic 17
wlis iyo da isic iq isuenebda . .dz
simpatiuri da magali biji iyo dakuntuli
ah ro maxsendeba cudad var 3 geshi
gio wavida da vmesijobdi mitxra dz momewoneo me utxari ara love
myavstqo mec momwonda magram
msiamovnebda ro giziandeboda
chemi uyuradgebobit shemdeg utxari
ro tu vuyvardi chamosuliyo da
chamovidakidec ro mnaxa rogoraxaro da loyaze makoca metqi
me loyaze armindatqo da gaegima. .
Iqve mdinareze chavedit damiwyo
zasavi xeli puchushi shemicura
magari mekida radgan qalishvili
arviyavi da misi yle chemixelit shevide ah ramxela qonda. . . Tavidan
metkina mere mineti gaukete da
saxeze momasxa dz morcxvi bichi
aris. Mere wova damiwyo patara
bavshvivit mwovda mkerdze mere
isev shemido da shemapsxa es gataveba iyo peierverki mere isev
movwovet ertmanets da kide
mindixar gio
Saxeli : Anas seqsi mdinareshi
Damatebulia : 25.08.2012|15:00
Popularoba : 9152
Avtori : ani
Reitingi(+/-): 354/335
Reitingi
Komentari [0]
Mtavari » Sex istoriebi » Gogoebis istoriebi
HitGeo.Com 2oo7 ©
eban.sueban.su
eban.sueban.su
eban.su