HitGeo.CoM
+18 clamde akrdzalulia!
pirveli game qmartan | qalishvilobis dakargva
minda mogiyvet chemi pirveli gamis
shesaxeb. chemi pirveli seqsis da
chemi pirveli orgazmis shesaxeb. es
iyo dzalian amagelvebeli da
grdznobebit agsavse dge chem
cxovrebashi. im gamit zaza (chemi qmari) iseti mosiyvarule da
moalerse iyo rom lamis gamagija.
tavidan dzalian mrcxvenoda gaxdis.
maika gamxada tu ara dzudzuebs daswvda
da kocna damiwyo, ise magrad
mkocnida tvalebi mexucheboda,
mere sawolze damawvina da chipze
makoca, ena garshemo shemoatara
da trusiki chamadzro. pexebi gadamawevina da ena shig sashoshi
shemiyo, magrad misrialebda
mutelshi enas da sashos bageebze
mkocnida. pirvelad mashin gavatave roca titi
odnav shemiyo abks miado da tan
enas misvavda. siamovnebisagan
oxvra amomxda. shemdeg ki adga,
gaixada da penisi sashoze momado.
momado da uceb moomachira, grmad shemisriala tavisi
aboboqrebuli yle chems mutelshi da
damakivla. uceb sashinlad metkina,
mara cota xanshi ragacnairad mesiamovna,
titqos tkivili gaqra, chemi qmari
bidzgebs umatebda da bolos
gamalebuli modzraobebit amoioxra
da am dros mutelshi cxeli sperma
chamesxa, amaze sasiamovno araperi yopila, ise mesiamovna rom
gavatave tbili sitxis shexebaze. imis
mere xshirad gvaqvs seqsi da dzaan gviyvars ertmaneti.. Didi madloba am saitis shemxmnels, Hitgeo.Com ze xshirad vart me da chemi megobrebi
Saxeli : pirveli game qmartan | qalishvilobis dakargva
Damatebulia : 02.01.2013|11:27
Popularoba : 173390
Reitingi(+/-): 1320/1266
Reitingi
Komentari [27]
Mtavari » Sex istoriebi » Gogoebis istoriebi
HitGeo.Com 2oo7 ©
eban.sueban.su
eban.sueban.su
eban.su