HitGeo.CoM
+18 clamde akrdzalulia!
Giji col qmari
Minda chemi istoriac daematos sxvebs. Axali gatxovili var da zalian magari qmari myavs chem pirvel gameze mogiyvebit. Shevedit tu ara sazinebelshi egreve kocna da gaxda damiwyo me tavidan cotas vmorcxvobdi magram mere avyevi mec gavxade, xelshi ayvanili mimiyvana sawoltan da egreve zemodan momajda vtxove nela sheedo meshiniatqo da damijera nela mimajira gagijebuli yle da chemi puchudan sisxlma daiwyo wveta cotati metkina zalian male gaatava da mteli sxeuli damikocna, mere puchu gamiwminda ise nazad meqceoda ar vici siamovnebit tu risi brali iyo sashinlad avkankaldi sxeuls vegar vimorchilebdi, chamexuta da damawynara meore maleve mataka tandatan mivechvie agar mtkioda, im games erti wutit ar gvezina dilamde 8jer mixmara mere mec gavgijdi da tavs agar vanebebdi. Magari game gvqonda umagresi, mis mere tyvna ar maklia zalian shemiyvarda sex, magari ramea.
Saxeli : Giji col qmari
Damatebulia : 26.08.2013|23:01
Popularoba : 6020
Avtori : Cugi
Reitingi(+/-): 186/166
Reitingi
Komentari [0]
Mtavari » Sex istoriebi » Gogoebis istoriebi
HitGeo.Com 2oo7 ©
eban.sueban.su
eban.sueban.su
eban.su